1. het internet. Omdat er zoveel informatie1. het internet. Omdat er zoveel informatie

1.   
Rekentool en betere voorlichting

Persoonlijk heb ik in de afgelopen
weken gemerkt dat er ontzettend veel geschreven staat over de afschaffing van
het pensioen eigen beheer en de mogelijkheden tot afkoop of omzetting. Iedere
adviseur heeft er wel een mening over en schrijft er iets over op zijn eigen
website. De informatie op deze websites klopt niet altijd met datgene wat de
wet bedoeld en daarnaast staat er veel verschillende informatie op het
internet. Omdat er zoveel informatie op het internet staat, is het makkelijk
voor een DGA om het overzicht kwijt te raken. Nu kun je zeggen dat de DGA de
keuze aan zijn adviseur moet overlaten, maar ik kan me voorstellen dat een DGA
zelf ook graag wil weten hoe de vork in de steel zit, te meer omdat vaak
privéredenen ook meespelen bij de keuze van de DGA. Daarom lijkt het mij een
goed idee om als Belastingdienst zijnde een site op te richten, of de huidige
site van de Belastingdienst uit te breiden, 
met een rekentool waarmee de DGA zelf een beeld kan krijgen wat voor hem
zelf de juiste beslissing is. Daarnaast moet op de site de belangrijkste
informatie komen te staan voor de DGA omtrent het afschaffen van het pensioen
eigen beheer. Deze informatie moet ook te begrijpen zijn voor mensen zonder een
fiscale achtergrond. Op dit moment heeft de Belastingdienst de
belastingdienstpensioensite. Persoonlijk vind ik de informatie die op deze site
staat vaak moeilijk te begrijpen en het is daarnaast ook niet de meest
overzichtelijke en meest begrijpelijke site. Toch is het goed dat een
dergelijke site er vanuit de Belastingdienst wel is, maar in mijn ogen zou het
beter zijn als deze site laagdrempeliger zou zijn. Ik ben dan ook van mening
dat het een goed idee is om zo’n website te bouwen. Vervolgens zou ik de DGA’s
die nog niet hebben afgekocht of omgezet een bericht sturen dat ze werk moeten
maken van hun pensioen eigen beheer en dat deze site hen daar eventueel bij zou
kunnen helpen. Als Belastingdienst zijnde heb je dan in ieder geval zelf goed
je best gedaan om de DGA te informeren. Meer kun je uiteindelijk ook niet doen,
de DGA moet zelf namelijk de keuze maken. Wat ik hierbij wel moet vermelden is
dat veel standaard informatie wel in begrijpelijke taal op de site van de
Belastingdienst staat.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

2.   
Aandragen van andere oplossingen
binnen de wet.

Binnen de wet zijn andere
mogelijkheden om het uitfaseren van pensioen eigen beheer voor de DGA
makkelijker te maken. Daarnaast is het ook mogelijk om regelingen te
combineren. Op deze manier kan de DGA er voor zorgen dat hij uiteindelijk toch
een zelfstandig recht krijgt op zijn pensioen. De Belastingdienst zou er in
mijn ogen goed aan doen deze mogelijkheden en routes duidelijker te
communiceren naar de DGA’s. De Belastingdienst benoemt deze mogelijkheden ook
maar heel sporadisch of helemaal niet. Ik zal in het volgende stuk een aantal
van deze mogelijkheden benoemen.