2. med mest människor som dött på2. med mest människor som dött på

2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)Indien är det land i världen där flest invånare dör årligen till följd av luft- och vattenföroreningar. Antalet dödsfall i Indien som orsakas av detta är ungefär 2,5 miljoner om året. Det visar en studie som publicerats i den ansedda medicinska tidskriften Lancet. Globalt dör omkring nio miljoner människor årligen på grund av luft- och vattenföroreningar, vilket motsvarar var sjätte dödsfall.2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)2. Ungefär 2% av indiens BNP består av indiens gruvindustri. Indien använder sig väldigt mycket av kol som är en icke förnybar. Vid utbränning av kol så kommer det mycket koldioxid utsläpp som påverkar växthuseffekten och luften. DEt förorenar luften.Det är världens största kolproducent. Elanvändningen medför stora inverkan på landet och kolbrytningen påverkar även infrastrukturen negativt. Men över 300 miljoner människor i länder saknar elektricitet och 60% av elproduktionen består av kol. Det är det enklaste och billigaste sättet att framställa kol på.Indien använder en femtedel kol av den mängden usa använder. Men liksom kina har Indien investerat i oljeutvinning i länder i Afrika. Efterfrågan av el har ökat då de sker strömavbrott ofta i landet. Detta har orsakat stora problem för den ekonomiska utvecklingen eftersom staten inte haft de resurser de behöver för att kunna bygga ut och underhålla elnäten. Men indien har börjat satsa mer på kärnkraft och sol-, tidvatten- och vindkraft. Indien är landet med mest människor som dött på grund av luft och vattenföroreningar. Antal människor som dör på grund av detta är cirka 2,5 miljoner om året vilket är en fjärdedel av hela sveriges befolkning (visar en studie från den ansedda medicinska tidskriften lancet)