La teoria del
comportament veu l’organització com un sistema de decisions en el qual cada
persona participa racional i conscient, escollint i prenent decisions
individuals relacionades amb alternatives més o menys racionals de
comportament. Per tant, l’organització està plena de decisions i accions.