Vad är Alkohol och Droger egentligen?


   22/11/2017

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-04.pdf 12-11-2017

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/efter-flera-ars-kamp-nu-far-andreas-thorn-medicinsk-cannabis 03-11-2017

 

https://www.eskilstuna.se/download/18.79c0682d158f018ac3b4da8/1482219145793/Resultatrapport%20-%20Cannabis%20-%200616%20-%20utan%20resultat%20per%20skola%20med%20bilaga.pdf 21-11-2017

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5921899 21-11-2017

 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ett-gigantiskt-manskligt-experiment 31-10-2017

 

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/efter-flera-ars-kamp-nu-far-andreas-thorn-medicinsk-cannabis 07-11-2017

 

https://www.drugsmart.com/fakta/beroende-och-missbruk/ 4/9/2017

http://missbrukare.se/skillnad-pa-missbruk-och-beroende/  7/9/2017

 

Fakta och information om Marijuana drogen


RCIxtvb0afHsHwSJAAc9L4YYPOSXxDFnalHy4XthROTeun9Y0SUXaKB7_CeUsbR2RoCWJPw_wcB 13/10/2017

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/cannabis-allt-vanligare-bland-tjejer? 13/10/2017

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1017835/FULLTEXT02 16/10/2017

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 16/10/2017

https://www.droginformation.nu/cannabis-den-vanligaste-drogen-efter-alkohol/?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBlUxnxNIreqdujptvYMdE8IwOEwznm0O_V99vJA-y8cp4fi4ipKV-EaAt5MEALw_wcB  20/10/2017

(sociologi boken sociologi-grunderna, Tove Phillips 2012)
29/10/2017

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0ec13c7b945949b0a5dec5e5e3938d77/halsomassiga-sociala-effekter-cannabisbruk-00062-2017-webb.pdf 27/10/2017

http://samsavisa.com/article/grupptryck-och-alkohol-en-svr-kombination-fr-mnga-tonringar 17/11/2017