Feminismen men de flesta positioner som medförFeminismen men de flesta positioner som medför

Feminismen
behövs för ett rättvissamhälle, “en rättvisare värld med lyckligare män och
lyckligare kvinnor som är ärliga mot sig själv” säger Chimamanda Ngozi Adichie
i boken Alla borde vara feminism som
publicerade första gången (2012). Det är självklart att jag är feminist, men
jag vill inte kalla mig tydligt att jag är feminist eftersom många inte vet exakt
vad ordet feminist betyder. Jag är säker att världen ska förändras med
feminismen.

För
det första, Ngozi Adichie skrev att “52 procent av världens befolkning är
kvinnor men de flesta positioner som medför makt och prestige innehas av män…
Alltså det är männen som styr världen”. 
Jag tycker att världen måste förändras och samhällen ska behöva mer
kvinnliga ledare , chef, politiker, president och alla andra de mäktigaste jobb
som är hos männen just nu .Många människor tycker att kvinnor är bättre chefer
än män om man ska jämföra.om männen ska styra till och med det kommer att
kvinnor ger upp eftersom de tror att de är svaga och inte kan vara ledare eller
stora chefer.                  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

För
det andra i boken står att ” USA får en man och en kvinna som utförsamma arbete
och har likvärdigt utbildning och erfarenhet olika mycket betalt”.
löneskillnaden mellan män och kvinnor är absolut meningslös eftersom båda har
samma utbildning och ha likande erfarenhet och arbetstid. Löneskillnaden är
jättetydligt förtryckt mot kvinnor. Jag tycker att det är logiskt att  kvinnor och män ska få samma lön om de jobbar
med samma sak .Det är helt fel att kvinnor ska tjäna mindre än vad männen gör.

Å
andra sidan hävdar en del människor att varför ska man fokusera på kön ? Varför
kan man inte benämna feminismen för något mer neutralt till exempel humanism? Samt
de säger att Feminismen kan skapa konflikter i framtiden.            

 För det tredje Ngozi Adichie  repetera flera gånger att uppfostra pojkar och
flickor på samma sätt. Jag vill koppla barn uppfostrar till metoo kampanj. “#metoo”
är en kampanj som dem senaste månaderna har florerat runt omkring i världen på
olika sociala medier och som nu har tagit Sverige med storm. jag anser att
problemen som ligger till grund för denna kampanj redan börjar i tidig ålder. Där
pojkar redan i tidig ålder får lära sig att vara tuffa, dominanta och inte visa
känslor. Detta är något som kan ha och göra med machokulturen som råder i
dagens samhälle, hur män anses “ska” vara. På samma sätt som att flickor anses
ska vara skötsamma, omtänksamma och underlägsna. Detta är stereotypiska drag
för hur det ser ut för män och kvinnor i dagens samhälle, något som man tydligt
kan se i denna kampanj. Det är först nu kvinnor vågat kliva fram och berätta sina
historier de har varit med om, hur de har blivit sexuellt ofredade av män. Tack
vare denna kampanj kan machokulturen börja avta och en nödvändig förändring i
samhället kan ske. Denna förändring anser vi  bör ske redan i tidig ålder,
då barnen är som mest lättpåverkade. Pojkar ska lära sig att respektera kvinnor
och inte bara män. Att förstå att man inte sexualiserar eller gör nått mot en
kvinnas vilja är någon som ska vara självklart för varje pojke när man börjar i
skolan . Det är alla människors rätt ,oavsett kön och etnicitet, att få leva i
ett rättvissamhälle utan våld och förtryck. Men även flickor å andra sidan bör
lära sig att stå upp för sig själv och inte alltid vara den stereotypiska
“duktiga och bra flickan”. Feministerna kunde förändra flera olika  ämnena och strukturerar i samhälle i hela
historien och nu de vil alla uppfostrar barnen på samma sätt oavsett kön.

 

Avslutning
jag vill säga att, feministen inte hatar män, vill inte mer rättigheter än
männen , vill inte bestämma över alt. Feministen vill  göra slut på de normerna om hur kvinnor och
män ska vara. Feministerna vill att kvinnorna ha makt över den egna kroppen och
vara självständigt.