Redegørelse enten er status quo eller gået

Redegørelse – Dansk aflevering

Hej hej
hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej hej
hej eje ej eje ej eje ja eje j ej hej hej hej hej hej hej  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo
jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo o jo

Indledning:

” Derfor tror befolkningen
ikke, at kriminaliteten er faldende”

”Justitsministeriets Forskningskontor har spurgt
befolkningen, om de tror, at der de seneste fem år er kommet flere eller færre
biltyverier, indbrud, røverier, straffelovsovertrædelser og ungdomskriminelle.

Rundt regnet 80 procent svarer forkert og tilkendegiver, at udviklingen enten
er status quo eller gået den forkerte vej. Men ser man på antallet af
anmeldelser, når det gælder denne type forbrydelser, forholder det sig helt
modsat.

Hvordan kan det være? Hvad har det af konsekvenser? Og hvad kan vi gøre
ved det? Politiken har stillet en politimand, en pressemand, en professor og en
politiker de spørgsmål. Alle peger på, at medierne har en stor del af ansvaret.

Det er mediernes ansvar”

Ulrik Haagerup, Ulrik mener at det er medierne der har hovedansvaret
for befolkningens opfattelse. Han mener derimod at vi ikke at det vi ikke burde
indføre nordkoreanske nyhedskriterier, men at folk skal vide hvor lille
risikoen er for at få en kugle gennem vinduet under bandekonflikten. Ulrik
mener også at det umuligt kan være pressens opgave at skabe utryghed i
befolkningen og et falsk virkelighedsbillede, han mener at det derimod er
politikernes. Han udtaler sig også, at det kun er pressens formål at hjælpe
samfundet med at gøre borgerne klogere.

Micheal Hviid Jacobsen, Han mener at ”fake news” og andre
kilder, kommer til at dominere over vores opfattelse af virkeligheden.
Kriminalitet er også et såkaldt ‘tema’ der fylder meget i medierne og den fokus
for ofte i modsætning til fakta, os til at tro at der sker en stigning, hvor
der er fald. Han påpeger også at det er vigtigt at de positive
kriminalitetshistorier, også bliver vist frem til samfundet også selvom at det
ikke giver lige så gode seertal som de andre ”Historier”

 

Michael Kjeldgaard, Mener at de prøver at give et billede
af hvordan der er at være politimand og rykke ud for at få ”styr” på
kriminaliteten. Michael og de andre mennesker fra stationen jubler over at ungdomskriminaliteten
er faldet.

Men folk føler sig stadigt utrygge.
På et pressemøde om bandekonflikt blev et ord hurtigt udvekslet forkert, og
medierne var hurtige til at bringe det ud under overskriften “breaking-news”

Til sidst
understreger han også tydligt at politiet er der for at skabe tryghed mellem
borgerne, men det kan ofte være svært når borgerne har en anden opfattelse, som
de får fra medierne. Det er stadigt et problem, men det går fremad.

 

 

 

 

Preben Bang Henriksen, Preben mener at selvom kriminaliteten er faldende,
føler befolkningen sig stadig utrygge. Det skyldes at medierne blusser op hver
gang der er en forbrydelse. Befolkningen bliver også utrygge, da de ikke ser så
meget politi i gaderne mere, da nogle politistationer måske lukker eller at
politimændene sidder på politistationen i stedet for at patruljere gaderne.

Politikerne/medierne får også befolkningen til at tro at der er mere
kriminalitet end der rent faktisk er, det forårsager så at befolkningen bliver
utryg.

 

 

Go Top
x

Hi!
I'm Rita!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out